در حالیکه در روزهای گذشته عبدالله ویسی سرمربی تیم نفت مسجدسلیمان در تمرینات این تیم حاضر نمی‌شد اما تمرینات نفت با حضور دستیاران او برگزار می‌شد.

امروز زمانی که بازیکنان نفت مسجدسلیمان در محل تمرین حاضر شدند متوجه شدند که دستیاران ویسی هم به تمرین نیامدند و به همین دلیل تمرین امروز برگزار نشد.

بازیکنان نفت مسجدسلیمان به همین دلیل تصمیم گرفتند تا مشخص شدن وضعیت این تیم در تمرینات شرکت نکنند.