این روز‌ها مردم زیادتر از هر زمان دیگری درگیر کمبود آب در کشور هستند. این موضوع به قدری افزایش یافته که حتی در برخی از شهر‌ها آب آشامیدنی جیره بندی شده است.

موضوع کمبود آب آشامیدنی در کشور جدی است و دولت نیز بعنوان راهکار اعلام کرده هزینه مشترکان پرمصرف افزایش خواهد یافت.

اما در اتفاقی جدید و جالب در شهر بندر انزلی دستگاه خودپرداز آب آشامیدنی در برخی از نقاط شهر نصب شده است!

از این دستگاه خودپرداز آب بگیرید+ عکس

سیستم کار این دستگاه نیز مشخص است. به این صورت که به هر میزان که شما به دستگاه پول وارد کنید، به میزان تعریف شده‌ای به شما آب آشامیدنی پرداخت خواهد شد.

البته مشخص نیست این آب آشامیدنی با چه کیفیتی عرضه می‌شود. آب لوله کشی شهری است و یا آب معدنی. ولی به هر صورت شاید این قبیل تجهیزات تلنگری به مردم برای مدیریت مصرف آب آشامیدنی بزند.

منبع: صبحانه