«آندره بابیس» نخست‌وزیر جمهوری چک امروز-یکشنبه- مدعی شد مهاجران مسلمان برای اتحادیه اروپا تهدید محسوب می‌شوند.

بابیس گفت: «مهاجرت‌های غیرقانونی از کشور‌های مسلمان شمال آفریقا و خاورمیانه، تمدن اروپایی که برپایه باور‌های مسیحی شکل گرفته را تهدید می‌کند.»

وی افزود: «ما نمی‌خواهیم مانند مردم آفریقا یا خاورمیانه زندگی کنیم. باید مهاجرت از کشور‌های مسلمان را متوقف کنیم. اگر فرانسوی‌ها، آلمان‌ها یا بلژیکی‌ها می‌خواهند مسلمانان بیشتری داشته باشند، به خودشان مربوط است.»