هایکو ماس در حمایت از راهپیمایی حامیان مهاجران و پناه جویان گفت: جنگ جهانی دوم ۷۹ سال پیش آغاز شد و متاسفانه آلمان در آن زمان موجب رنج و عذاب غیرقابل تصور برای اروپایی ها شد. اکنون راست گرایان افراطی می خواهند بار دیگر در خیابان های آلمان به یکدیگر سلام هیتلری بدهند. ما برای دفاع از دموکراسی باید با آنها مقابله کنیم و نژادپرستی را کنار بگذاریم.

وزیر خارجه آلمان در واکنش به بی تفاوتی برخی مقامات این کشور نسبت به تظاهرات گسترده راستگرایان افراطی در برخی شهرهای آلمان، گفت: باید از روی کاناپه‌ها بلند شویم و با هرگونه افراط گرایی مقابله کنیم. سال‌های سال ماندن در کمای گفتمانی باید پایان یابد. باید در مقابل آنها بایستیم و نمی‌توانیم از این موضوع فرار کنیم. باید با نئونازی‌ها رو در رو شویم.

اظهارات وزیر خارجه آلمان در واکنش به درگیری های شهر کمنیتس است که از هفته گذشته و در پی قتل یک شهروند آلمانی در صدر رسانه های داخلی و خارجی بوده است. 

این شهر هم اکنون صحنه تظاهرات و درگیری بین دو طیف مخالف با مقوله مهاجرت و موافق آن است.

هزاران نفر روز شنبه در پاسخ به فراخوان مشترک حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» و جنبش خیابانی «پگیدا» بار دیگر به خیابان های این شهر سابقا کمونیست در شرق آلمان هجوم آوردند.

از سویی، شمار زیادی معترضان مخالف راست ها از جمله اعضای حزب سبز و حزب سوسیال دموکراتیک آلمان در این شهر تجمع کردند که منجر به درگیری بین دو گروه شد.

پلیس محلی با پشتیبانی نیروهای پلیس از سراسر آلمان، برای جلوگیری از درگیری بین دو گروه، به حال آماده باش درآمد. 

براساس تخمین پلیس، بیش از ۱۱ هزار نفر در این تجمعات شرکت کردند.

به رغم عملیات پلیس، درگیری هایی بین طرفین حاضر در تجمعات روی داد که براثر آن، ۱۸ نفر از جمله سه افسر پلیس زخمی شدند.

پلیس دستکم ۳۷ مورد تخلفات احتمالی شامل صدمات جسمانی، آسیب به اموال عمومی و مقاومت در برابر ماموران اجرای قانون را به ثبت رساند.

تنش در شهر کمنیتس موید مخالفت با تصمیم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان برای بازکردن مرزهای این کشور به روی پناه جویانی است که بسیاری از آنها از سوریه و عراق راهی آلمان شدند.

حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان به واسطه کارزارش علیه ورود مهاجران به این کشور، حمایت بالایی را جلب کرده است. 

ایالت ساکسونی آلمان که شهر کمنیتس در آن واقع است، از دیرباز دستخوش احساسات ضدمهاجرتی بوده و حزب آلترناتیو برای آلمان تقریبا یک چهارم آرا لازم در انتخابات پارلمانی سال گذشته (۲۰۱۷) را از این شهر کسب کرد.

در پی ورود شمار زیادی مهاجر از خاورمیانه به آلمان در سال های اخیر، حمایت از گروه های افراطی در این کشور افزایش یافته است. مهاجرت بیش از یک میلیون آواره به آلمان، به افزایش حملات به مراکز اسکان پناه جویان در این کشور منتهی شده است.