دکتر مجتبی صدیقی، امروز (یکشنبه ۱۱ شهریور) در "سومین همایش ملی کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور" که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ما در سه سال گذشته وضعیت زندگی دانشجویی در ایران را بررسی کردیم؛ مصرف مواد مخدر روند ثابتی در دانشگاه‌ها داشته و افزایش پیدا نکرده است، اما باید موضوع مصرف دخانیات را نیز در میان دانشجویان باید جدی بگیریم.

وی افزود: شکست عاطفی در دانشگاه‌ها نسبت به سال ۹۵، ۹ درصد کاهش یافته اما بازهم وجود دارد؛ شکست عاطفی می‌تواند مقدمه آسیب‌های اجتماعی و روانی باشد.

آمار بالای خشونت و درگیری

معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه طی یکسال ۲۲ درصد خشونت و درگیری فیزیکی از دانشگاه‌ها گزارش شده است، تاکید کرد: آمار خشونت و درگیری فیزیکی در دانشگاه‌ها و خارج دانشگاه‌ها بالاست.

صدیقی افزود: خوشبختانه وضعیت اعتقادات مذهبی، هویت ملی در میان دانشجویان ایرانی مطلوب است؛ ۷۷ درصد از دانشجویان ما به ایرانی بودن خود و ۸۸ درصد به برتری تمدن ایرانی خود افتخار می کنند. آمادگی برای دفاع از کشور نیز درصد بالایی را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: ۳۳ درصد از دانشجویان از زندگی خود راضی نیستند و ۲۷ درصد به آینده بدبین هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه ناراحتی ناشی از غم غربت ۳۵درصد در میان دانشجویان دیده شده است، تاکید کرد: احساس عدم حمایت از سوی خانواده و دانشگاه از دانشجویان کمی افزایش داشته است. میزان احساس امنیت درمیان دانشجویان ۳۳ درصد است.

صدیقی اظهار کرد: ۵۸ درصد از دانشجویان کشور از دانشگاه خود راضی هستند که‌ نکته بسیار مهمی است زیرا عدم تعلق به دانشگاه مشکلات آنان را زیادتر می‌کند.

نقش محدودیت‌های اقتصادی در سلامت روان دانشجویان

وی با تاکید بر افزایش برنامه‌های تفریحی در خوابگاه ها، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد دانشجویان اعلام کرند که تفریحات بیشتری در خوابگاه‌ها می‌خواهند. محدودیت‌های اقتصادی و تامین معاش دانشجویی کار ما را دشوارتر می‌کند.

معاون وزیر علوم با اشاره به کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه‌ها، تصریح کرد: تشکل‌های زیادی در دانشگاه فعالیت دارند اما هدف همیاران سلامت روان، زندگی بخشیدن به همنوعان خود در دانشگاه است تا آنان نیز عضو مفیدی برای کشورشان باشند.

صدیقی ادامه داد: در طول سه سال ۳۵۶ کانون همیاران سلامت روان در دانشگاه‌ها تشکیل شده است و ۱۴هزار دانشجو عضو آن‌ها هستند که می‌توانند پیام‌آوران خیر و صلاح باشند.

وی افزود: اختلاف فرهنگی، سن، جنس، تاهل و تجرد و مذهب و تفاوت‌های انسانی می‌تواند برای انسان‌ها مشکل ایجاد کند یا باعث رشد آنان باشد اما در کنار آن ارتباط با همسانان یک نقطه قوت و امید برای افراد است. هر چه همسانی میان افراد بیشتر باشد احساس امنیت در آنان نیز بیشتر می‌شود. افراد در گروه‌های همسان راحت‌تر با هم دردل می‌کنند و مشکلات خود را تقسیم می‌کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تصریح کرد: ما در وزارت علوم طی سه سال گذشته به دنبال آموزش همیاران بودیم و مراکز مشاوره ما در دانشگاه‌ها آموزش به همیاران را در عرصه سلامت دنبال کردند که خود در آینده قابل اتکا شوند. این همیاران را هم از دانشجویان صاحب نفوذ و با قدرت تاثیری پذیری بالا انتخاب کردند.

صدیقی یادآور شد: هر یک کانون‌های‌ دانشجویی همیاران سلامت روان در دانشگاه‌های هر شهر باید بر روی یک آسیب اجتماعی مثل اعتیاد، شکست عاطفی و ...تمرکز کنند.