آرون جِیْتلی، وزیر اقتصاد هند و همچنین مشاور ارشد امور اقتصادیِ وی اعلام کردند هند تمامی مقدمات لازم را برای مقابله با تأثیرات تحریم‎های آمریکا علیه ایرانفراهم کرده است. جیتلی همچنین گفت: در هر صورت، بهتر است صبر کنیم تا رخدادهای واقعی به وقوع بپیوندد و آنگاه به سرعت در مقابل آن ها واکنش نشان دهیم، نه این که خود را پیشاپیش به یک سری حرکات احتمالی در آینده متعهد کنیم.

سانجیوْ سانیال، مشاور ارشد وزارت اقتصاد هند، نیز در این باره گفت: به غیر از تحریم‎های تجاری ایران، مسائل دیگر خارجی نیز اقتصادِ رو به رشد هند را تهدید می کند یا دست کم مایه نگرانی ماست؛ از جمله جنگ تجاری آمریکا و چین، سختگیرانه‎تر شدن سیاست پولی آمریکا و روند رو به افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی. ما سناریوهای مختلف را برای حفاظت از اقتصاد هند در برابر این عوامل خارجی در نظر گرفته و گزینه های متفاوتِ پیش رویِ خود را در این خصوص به خوبی ارزیابی کرده و هر جا لازم بوده است، مقدمات مربوطه را نیز فراهم ساخته ایم.

وی در ادامه افزود: ما می خواهیم به جای متعهد کردن خود به یک سری اقداماتِ از پیش تعیین شده، حق استفاده از گزینه های مختلف را برای خود محفوظ نگه داریم تا اقتصاد هند کمترین آسیب یا تأثیر را از این عوامل خارجی متحمل شود. در رابطه با عوامل داخلی نیز باید مراقب باشیم، زیرا نرخ رشد اقتصادی هند در حال سرعت گرفتن است و دولت ما باید بر پاکسازی سیستم بانکی هند متمرکز شود تا جریان سرمایه گذاری ها به سوی شرکت های بسیار کوچک، کوچک و متوسط این کشور تضمین شود.