آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل امروز یکشنبه با «شی جینگ پینگ» رئیس جمهوری چین در پکن دیدار کرد.

رئیس جمهوری چین بدون اشاره به تنش های تجاری میان آمریکا با پکن خطاب به گوترش گفت: عزم چین برای تعمیق اصلاحات تغییری نیافته است.

وی ادامه داد: در این راستا، پکن مایل به بهره گیری از تمام ظرفیت های خود برای پیروی مشترک از آزادسازی تجارت و ایجاد اقتصاد جهانی باز است.

دبیرکل سازمان ملل نیز خطاب به رئیس جمهوری چین گفت: سازمان ملل از چین در راستای غلبه بر چالش های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و آب و هوائی تشکر کرده و انتظار همکاری و دریافت کمک های بیشتری از پکن در زمینه های بین المللی و منطقه ای دارد.