منابع محلی امروز-یکشنبه- از وقوع آتش‌سوزی گسترده در ساختمان دادگستری عربستان خبر دادند.

تصاویر منتشر شده از این حادثه نشان می‌دهد بخشی از ساختمان دادگستری عربستان به کلی در آتش سوخته و دود سیاه گسترده‌ای در آسمان منتشر می‌شود.