به گزارش نیوزویک، سناتور «مارک روبیو» در اظهاراتی مداخله جویانه خواستار دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا با هدف ادعائی حل بحران در این کشور شد!

این سناتور ایالت فلوریدا بدون اشاره به منشأ آمریکائی بحران در کاراکاس در این خصوص ادعا کرد: ماه ها و سال ها است که مایل به حل مسالمت آمیز بحران کنونی در ونزوئلا بودم که دموکراسی به این کشور بازگردد. به نظر من تنها در صورت تهدید بودن امنیت ملی می توانیم از نیروهای مسلح ایالات متحده استفاده کنیم.

سناتور تندرو آمریکایی مدعی شد: هم اکنون می‌ توان استدلال کرد که ونزوئلا و رژیم مادورو به تهدیدی برای منطقه و حتی ایالات متحده تبدیل شده است!