این وزارتخانه از بین ۱۰ دستگاهی که مردم بیشترین درخواست اطلاعات را در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داشته اند، با ۹۷ درخواست و ۹۹ درصد پاسخگویی، در صدر قرار گرفت.

وزارت نیرو، 94 درخواست و 66 درصد پاسخگویی، سازمان برنامه و بودجه 82 درخواست و 98 درصد پاسخگویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 77 درخواست و 66 درصد پاسخگویی را داشته اند.

وزارت کشور با 234 درخواست و 81 درصد پاسخگویی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 145 درخواست و 58 درصد پاسخگویی، استانداری هرمزگان با 136درخواست و 71 درصد پاسخگویی، بانک مرکزی با 134درخواست و 90 درصد پاسخگویی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 113درخواست و 88 درصد پاسخگویی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 104 درخواست و 76 درصد پاسخگویی به درخواست اطلاعات از «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را داشته اند.

بر اساس این گزارش، مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه به آدرس الکترونیکی Foia.iran.gov.ir درخواست های خود از 440 دستگاه متصل را در این سامانه ثبت کنند.

به گزارش ایرنا، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از خرداد ماه سال 96 به منظور استفاده تمامی شهروندان و دسترسی آنها به اطلاعات راه اندازی شده است.