طی جلسه ای که روز شنبه  ۱۰ شهریور و قبل از آغاز رویارویی استادبزرگان قائم مقامی و مصدق پور باحضور مسئولان فدراسیون شطرنج و دو بازیکن برگزار شد، قائم مقامی به منظور حمایت از جوانان افتخارآفرین شطرنج کشورمان از حضور در این رقابت صرف نظر کرد.

قائم مقامی سابقه ۹ بار حضور ارزشمند در المپیاد جهانی شطرنج بر روی میز یک تیم ملی را داشت.

بدین ترتیب استادان بزرگ مقصودلو, ایدنی, فیروزجا, طباطبایی و مصدق پور اعضای تیم ملی شطرنج ایران در المپیاد جهانی شطرنج ۲۰۱۸ را تشکیل خواهند داد.