به گزارش رویترز، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان امروز یکشنبه در مصاحبه با نشریه بیلد اعلام کرد: اتحادیه اروپا در برابر تحریم های آمریکا دست بسته نخواهد ماند.

وزیر خارجه آلمان ادامه داد: اروپا باید برای منافع خود علیه تحریم ها و تعرفه های اعمالی آمریکا بایستد. نباید در مواجهه با اقدامات و تحریم های اقتصادی آمریکا دست بسته بمانیم.

هایکو ماس در ادامه افزود: ما باید از مناقع خود دفاع کنیم. من فقط از طرف ۸۰ میلیون آلمانی حرف نمی زنم؛ بلکه از سوی ۵۰۰ میلیون نفری صحبت می کنم که در اروپا زندگی می کنند.

وی تصریح کرد: وقتی ترامپ اروپا را در کنار روسیه و چین دشمن آمریکا خطاب می کند، تعجب می کنم.

ماس اضافه کرد: آمریکا بیش از توئیت هائی است که از جانب کاخ سفید می آید.