به گزارش السومریه، وزارت خارجه عراق به ادعای رویترز مبنی بر ارسال موشک از ایران به عراق واکنش نشان داد.

احمد محجوب سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد: وزارت خارجه عراق از ادعاهایی که درباره دریافت موشک بالستیک از سوی گروههای مسلح عراقی از ایران مطرح شده، ابراز تعجب می کند.

وی افزود: در عین حال که وزارت خارجه عراق الزامی برای واکنش به گزارش های رسانه ای  که مدرک و ادله ملموسی برای اثبات ادعایشان ندارند، برای خود نمی بیند؛ تاکید می کند که همه نهادهای عراقی ملزم و پایبند به ماده هفتم قانون اساسی که بر عدم بکارگیری اراضی عراق به عنوان ممر یا مقری برای انجام عملیاتی که امنیت هر کشور دیگری را هدف قرار دهد، هستند.

شایان ذکر است که خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی ارسال موشک های بالستیک از ایران به عراق شده بود.