اردوی تیم ملی از ظهر امروز شروع شده و ملی پوشان خودشان را به کمپ تیم ملی رسانده اند. بعد از جام جهانی سردار آزمون به دلیل مشکلات خانوادگی از تیم ملی خداحافظی کرد و حالا امروز با شروع تمرینات تیم ملی او قرار است به گنبد برود و به تماشای فیلم سریک با همشهری هایش بپردازد. همزمانی تماشای فیلم سریک با شروع تمرینات تیم ملی و حضور سردار در گنبد این شائبه را به وجود می آورد که کی روش خداحافظی آزمون را پذیرفته و او را به تیم ملی دعوت نکرده است.