امروز (یکشنبه) در جلسه علنی شورای شهر کرج؛ انتخابات هیات رئیسه شورای شهر کرج صورت گرفت. در جریان این انتخابات عباس زارع با ۹ رای به عنوان رئیس شورای شهر کرج انتخاب شد.

 

منصور وحیدی با ۱۲ رای به عنوان نائب رئیس شورای شهر کرج، مهدی حاجی قاسمی با ۱۰ رای به عنوان دبیر اول شورای شهر کرج انتخاب شدند.

 

همچنین اکبر سلیم نژاد با ۱۱ رای به عنوان دبیر دوم شورای شهرکرج، فریده بزنی بیرانوند با ۱۱ رای به عنوان خزانه دار شورای شهر و رحیم خستو با ۱۱ رای به عنوان سخنگوی شورای شهر کرج انتخاب شدند.

لازم به ذکر است پیش از این محمد نبیونی رئیس شورای شهر کرج بود.