مجید فراهانی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه مسکن یکی از مهمترین نیازهای اساسی خانواده‌هاست گفت: متاسفانه رشد نسبت شاخص قیمت خانه به درآمد، طی چند دهه اخیر سرسام آور شده و سبب بروز مشکلات فراوان شده است.

او با بیان اینکه رشد نسبت شاخص قیمت خانه به درآمد، در مورد اقشار بسیار کم درآمد ایران به عددی بالای ۳۰ رسیده است، گفت: به عبارت بهتر اقشار کم درآمد ایران یک سوم اقشار کم درآمد کشورهای توسعه یافته ، شانس خانه دار شدن دارند و این در حالی است که وزارت مسکن می تواند بر پایه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده در قالب مسکن مهر، این شهروندان را بدون دامن زدن به حاشیه نشینی مدرن سامان دهی کند.

فراهانی افزود: به وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین مسکن مورد نیاز اقشار طبقه متوسط و کم درآمد تذکر می دهم و همچنین باید تاب آوری شهر در برابر زلزله و ... تقویت شود.