محسن هاشمی صبح امروز در ابتدای جلسه شورای شهر تهران با بیان این که از رسانه‌ها درخواست می‌شود که در راستای جلوگیری از هرج و مرج، از دامن زدن به اخبار غیر رسمی قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجتناب کنند گفت: شهردار تهران از اجرای این قانون استقبال کرده و اعلام داشته است که شهرداری تهران اولین دستگاهی خواهد بود که این قانون را اجرا می کند.

وی با بیان این که در مورد این که افشانی مصداق این قانون است یا نه؟، همان طور که بنده بارها گفتم و برخی از اعضای شورای شهر نیز تاکید داشتند این است که برابر قانون فعلی نظر شورا این است که افشانی می تواند به کار خود ادامه دهد اما از آنجایی که نهاد فرادستی شورا ، وزارت کشور است، باید وزیر کشور نیز در این خصوص پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه شورای شهر تهران از روش‌های معمول و قانونی برای حفظ افشانی استفاده خواهد کرد گفت: حتی از استفساریه مجلس هم استفاده می کنیم تا روند مدیریت در شهر تهران دچار خلل نشود و امیدواریم ثبات مدیریتی شهری را شاهد باشیم.