پژمان جمشیدی که حالا به اندازه فوتبالش در سینما هم چهره سرشناسی شده، از این همه پیام تشکری که برایش نوشته اند، تشکر کرده  و خودش را یک فوتبالیست از کار افتاده نامیده که این همه تبریک و علاقه حسابی کارش را سخت می کند. پژمان عزیز البته باز یادی کرده از داغ بزرگی که بر دلش نشست و مادرش را از او گرفت.