به گزارش خبرگزاری شین‌هوآ، دبیر کل سازمان ملل متحد از تصمیم آمریکا برای قطع کمک مالی به آنروا، آژانس امداد و اشتغال سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی ابراز تأسف کرد.

در بیانیه ای که استفان دوژاریک (سخنگوی گوترش) منتشر کرد، آمده است: «با توجه به اینکه آنروا آژانس مهمی است که خدمات اساسی را به آوارگان فلسطینی ارائه می دهد و در ثبات منطقه مشارکت دارد، دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد این آژانس از اعتماد کامل وی برخوردار است».

آنتونیو گوترش با ابراز تأسف از قطع کمک آمریکا به آنروا از کشورهای دیگر خواست به این آژانس برای جبران کسری مالی آن کمک کنند تا این نهاد سازمان ملل متحد بتواند به کمک های حیاتی خود ادامه دهد.

وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از قطع کمک های این کشور به آنروا خبر داد.