اسپوتنیک نوشت، انصارالله یک فروند کشتی متعلق به عربستان را در ساحل جیزان هدف قرار داد.