احمد امیرآبادی فراهانی از تشکیل جلسه تیم هفت نفره بررسی پاسخ های رئیس جمهور به نمایندگان مجلس، در ساعت ۶.۴۵ دقیقه صبح فردا یکشنبه ۱۱ شهریور ماه خبر داد و اظهارداشت: اعضای این هیات هفت نفره در نشست فردا با حضور تعدادی از سوال‌کنندگان از رئیس جمهور، پاسخ های آقای روحانی را بررسی و جمع‌بندی می‌کنند.

وی افزود: در این جلسه، با بررسی محتوایی پاسخ های رئیس جمهور، موارد استنکاف دولت از اجرای قانون مشخص شده و جهت ارجاع به قوه قضاییه، به هیات رئیسه اطلاع داده می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: قاعدتا این گزارش باید به قوه قضاییه ارسال شود، اما برخی اعضای هیات رئیسه از جمله آقای لاریجانی برداشتی غیر از این، از آیین‌نامه مجلس دارند لذا باید موضوع در هیات رئیسه مطرح و بحث شود.

امیرآبادی فراهانی خاطرنشان کرد: در صورتی که هیات هفت نفره در جلسه فردا به جمع‌بندی برسد، جلسه دیگری نخواهند داشت اما در صورت نیمه‌کاره ماندن مباحث، این جلسات تکرار شده و در نهایت گزارش آن به هیات رئیسه ارائه می‌شود.