بنابر ادعای نشریه تایمز تصاویر ماهواره‌ای جدید از مناطقی در شمال غرب سوریه نشان دهنده ایجاد یک کارخانه تولید موشک زمین به زمین در این منطقه است که احتمال می‌رود این تسلیحات قابلیت حمله به اسرائیل را داشته باشد.

نشریه تایمز همچنین مدعی شد: این تصاویر که توسط ماهواره‌های بین‌المللی گرفته شده است نشان می‌دهد که ایران کماکان به ایجاد تاسیسات مختلف در ارتباط با توسعه و تولید موشک‌های زمین به زمین در سوریه ادامه می‌دهد و این کار تحت پوشش چتر دفاعی سوریه انجام می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، مقامات رژیم صهیونیستی نیز پیش از این بارها مدعی شده‌اند که ایران در حال ایجاد پایگاه نظامی در سوریه و تقویت این جایگاه خود است تا به این بهانه حملات خود به سوریه را توجیه کند.

این در حالی است که مقامات ایران ضمن رد این ادعاهای بی‌اساس همواره تاکید می‌کنند که ایران هیچ‌گونه حضور نظامی در سوریه ندارد و حضور نیروهای ایرانی در سوریه تنها به صورت مستشاری و بنا به درخواست دولت مشروع دمشق بوده است.