اسپوتنیک نوشت، در حالی که احتمال انجام حمله شیمیایی در سوریه از سوی گروه های تروریستی افزایش یافته یک زیردریایی آمریکایی وارد آب های مدیترانه شده است.

آمریکا و متحدانش درصدد آن هستند تا با نسبت دادن حمله شیمیایی به دولت سوریه، حملات جدیدی را علیه این کشور انجام دهند.

این زیردریایی در حالی وارد مدیترانه شده که نیروی دریایی روسیه از امروز شنبه رزمایش گسترده خود را در این منطقه آغاز کرده است.