بحث و بررسی پیرامون نظام بودجه‌ریزی دستگاه‌های فرهنگی و ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دستور کار روز آینده در کمیسیون فرهنگی قرار دارد.

نشست مشترک کمیسیون فرهنگی با ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور روز دوشنبه در محل این کانون برگزار خواهد شد.