آناتولی گزارش داد، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در یک نشست خبری گفت: هماهنگ کننده امور انسانی به کشورها و نهادهای کمک کننده به غزه در مورد پیامدهای خطرناک تاخیر در ارائه کمک ها به نوار غزه به ویژه در زمینه تامین نیروی برق این منطقه، هشدار داد.

وی افزود: با توجه به کمبود برق در غزه و قطع روزانه ۲۰ ساعته جریان برق، در این زمینه حداقل نیاز به ۴.۵ میلیون دلار سرمایه است.

نوار غزه به علت محاصره این منطقه توسط رژیم صهیونیستی که از سال ۲۰۰۶ شروع شده است، با اوضاع نابسامان اقتصادی و انسانی دست و پنجه نرم می کند و تلاش ها برای شکستن محاصره این منطقه تا کنون ناکام مانده است.