پرونده قایقرانی آب‌های آرام ایران امروز (شنبه) بدون مدال بسته شد.

کایاک دو نفره ۵۰۰ متر زنان آخرین مسابقه‌ای بود که قایقرانان ایران در آن حضور داشتند. هدیه کاظمی و آرزو حکیمی در کایاک دو نفره ۵۰۰ متر به آب زدند و در نهایت با ثبت زمان ۱:۵۱.۶۵۵ در رده پنجم قرار گرفتند تا این قایق ایران نیز از کسب مدال در بازی‌های آسیایی باز بماند.

در این مسابقه قایق‌های چین، ازبکستان و ژاپن به ترتیب اول تا سوم شدند.

پیش از این آرزو حکیمی در کایاک تک نفره ۲۰۰ متر، عادل مجللی و پمان دیوسالاری در کانو دو نفره ۲۰۰ متر و علی آقامیرزایی در کایاک تک‌نفره ۲۰۰ متر از کسب مدال بازمانده بودند.

با این نتیجه پرونده قایقرانی ایران در بازی‌های آسیایی بدون مدال طلا بسته شد و آب‌های آرام نیز با دو برنز و یک نقره به کارش خاتمه داد. 

هدیه کاظمی در کایاک تک نفره ۵۰۰ متر نقره گرفت، کایاک چهار نفره ایران به مدال برنز رسید و محمدنبی رضایی هم به مدال برنز کانو تک نفره هزار متر رسید.