نفتالی بنت در اظهاراتی گفت: ما باید رهبران جنبش حماس را سرکوب و زیر ساخت های تولید موشک این جنبش را تخریب کنیم.

وی افزود: من ترور رهبران حماس را تأیید می کنم و می خواهم که اقداماتمان را در کرانه باختری ( با اشاره به بازداشت و ترور رهبران حماس از جمله نمایندگان مجلس فلسطین) تکرار کنیم.

این مقام صهیونیست با اشاره به کرانه باختری، گفت: چرا از آنجا به ما حمله نمی کنند؟ به خاطر اینکه ارتش اسرائیل اجازه نمی دهد آنها تکان بخورند و این تنها یک جنبه از اقدامات ما در کرانه باختری است.

بنت در واکنش به اظهارات یحیی سنوار از رهبران جنبش حماس که خواستار شلیک بی وقفه موشک به اسرائیل در صورت حمله به غزه، شده بود، افزود: به سنوار می گویم که مرا تحریک نکند، مسئولیت ما ریشه کن کردن توانایی های حماس و نابودی آن است.

وی در پایان بار دیگر خواستار خلع سلاح حماس شد.