"روبرتو آزودو" مدیر کل سازمان تجارت جهانی گفت دغدغه های مطرح شده توسط آمریکا و تهدید دونالد ترامپ به خارج کردن کشورش از این سازمان موضوعات تازه ای نیستند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تجارت جهانی "هیچ ترسی" از تهدیدات آمریکا ندارد، افزود: «نگرانی های آمریکا درباره حوزه هایی از سازمان تجارت جهانی که قصد اصلاح آن را دارد، چیز جدیدی نیست.»

به گفته آزودو، موضوعات و تهدیداتی که دونالد ترامپ به تازگی مطرح کرده، پیش از این هم تکرار شده بود.

ترامپ هشدار داده است که اگر سازمان تجارت جهانی نحوه تعاملش با آمریکا را تغییر ندهد این سازمان را ترک خواهد کرد.

ترامپ که به دنبال وضع سیاست‌های حمایتی از اقتصاد آمریکاست و می‌گوید این سازمان با آمریکا غیرمنصفانه برخورد می‌کند.

سازمان تجارت جهانی برای تدوین قوانینی جهت تجارت جهانی و حل مناقشات میان کشورها تشکیل شده است.

در همین حال، وزارت اقتصاد روسیه روز جمعه به آمریکا هشدار داد که خروجش از سازمان تجارت جهانی همانند "بازی بدون قوانین" خواهد بود که برای آن کشور گران تمام خواهد شد.

روسیه با اشاره به مجبور بودن آمریکا به انعقاد قراردادهای تجاری با تمام شرکای تجاری خود از جمله اتحادیه اروپایی و چین، به واشنگتن گوشزد کرد مبادا خیال کند که شرایط مندرج در توافقات جدیدی که مذاکره کنندگان آمریکایی قصد چانه زنی در مورد آن ها را دارند، چیزی بهتر از شرایط فعلی حاکم در چارچوب سازمان تجارت جهانی خواهند بود.