«عبداللطیف القانوع» سخنگوی جنبش حماس خاطر نشان کرد راهپیمایی‌های بازگشت همچنان برای رویارویی و مقابله با طرح‌هایی که هدف از آن حذف مسئله فلسطین است، و نیز با هدف  تاکید بر حق بازگشت ادامه خواهد یافت.

وی افزود مقاومت با تمام اشکالش گزینه راهبردی مردم فلسطین در رویارویی با اشغالگران صهیونیست و به عنوان راهی برای تحقق رویای بازگشت و آزادسازی فلسطین باقی خواهد ماند.

سخنگوی حماس تاکید کرد راهپیمایی‌های بازگشت بر توان مردم ما برای رویارویی با «معامله قرن»(توطئه آمریکایی صهیونیستی ارتجاع عرب برای حذف مسئله فلسطین) تاکید کرده و بیانگر وحدت ملی در سطح میدانی و سیاسی است.

به گفته وی، این راهپیمایی‌ها در نهایت رژیم صهیونیستی را مجبور خواهد کرد به محاصره نوار  غزه که از سال ۲۰۰۶ آغاز شده، پایان دهد.

امروز نیز مردم غزه همچون هفته‌های گذشته خود را به مناطق مرزی با سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ رساندند و در راهپیمایی مسالمت آمیز بازگشت شرکت کردند که با یورش نظامیان صهیونیست روبرو شدند.