مقامات وزارت خارجه و خزانه داری انگلیس با همتایان ژاپنی خود دیدار کرده اند تا در مورد تحریم های ایران که توسط دونالد ترامپ بعد از خروج این کشور از توافق هسته ای ایران اعمال شده اند به بحث و گفتگو بنشینند.

انگلیس در مورد تحریم های ایران از توکیو نظرخواهی کرده زیرا ژاپن سابقه امضای قراردادهای نفتی مستقل با ایران را دارد و همچنین در دوره قبلی تحریم ها قرار داد های بیمه با ایران را انجام داده است.

ژاپن همچنان در حال خرید نفت ایران می باشد و باوجود هشدارهای واشنگتن که از دادن معافیت های تحریمی خودداری خواهد کرد، در حال گفتگو با آمریکا می باشد تا اثر تحریم های ایران را بر خود کم کند.

انگلیس نیز به دنبال معافیت های مشابه است تا بتواند از ایران نفت وارد کند و ومبادلات بانکی و قراردادهای پوشش بیمه ای برای تانکرهای ایرانی را ادامه دهد. به گزارش تایمز، خروج ترامپ از توافق هسته ای ایران باعث به وجود آمدن اختلاف بین آمریکا و اروپا شده و کشورهای اروپایی اعلام کرده اند که خواهان حفظ این توافق هستند.

تحریم های جدید چالش بزرگی را در راه توسعه میدان گازی رام در دریای شمال قرار داده است. مالکیت این میدان گازی به طور مساوی بین شرکت ملی نفت ایران و و شرکت نفتی انگلیسی بریتیش پترولیوم تقسیم شده است.

تایمز احتمال می دهد که انگلیس در حال بررسی گزینه ای است که بتواند عواید مالی ایران از این میدان را در صندوقی سرمایه گذاری نماید تا بعد از برداشته شدن تحریم ها ایران بتواند از آن استفاده نماید.

فیلیپ هاموند وزیر خزانه داری انگلیس ماه قبل با استیو منوچن وزیر خزانه داری آمریک در اجلاس گروه ۲۰ در بوینس آیرس دیدار کرد و به گفته تایمز این دو در مورد تحریم های ایران گفتگو کردند.

در طی این دیدار منوچن به انگلیس اطمینان داده که به "موضعی منطقی" در مورد تحریم ها ایران دست خواهند یافت.

به گزارش تایمز این اقدام انگلیس برای مشاوره گرفتن در مورد تحریم های ایران اقدامی از سوی این کشور برای تحکیم روابط با ژاپن نیز می باشد.