امسال ۸۵ هزار و‌ ۲۰۰ ایرانی به حج تمتع مشرف شدند که این زائران در دو گروه مدینه اول و‌ مدینه دوم به عربستان اعزام شدند.

اعزام زائران ایرانی از ۲۷ تیرماه آغاز شد و تا ۲۴ مردادماه پایان یافت که نیمی از زائران با پرواز سعودی و نیمی دیگر با پرواز ایرانی به حج مشرف شدند.

همچنین اعزام حجاج از اوایل شهریورماه اغاز شد و تا ۲۴ شهریورماه ادامه دارد که تا امشب ۹ شهریورماه ۳۰ هزار حاجی ایرانی به کشور بازگشتند.

به گزارش فارس بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت تمامی حجاج در سلامت هستند و حجاج از دو‌ فرودگاه جده و مدینه به میهن بازمیگردند.