چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام یادگار امام(ره) از سری برنامه های کنگره ملی نقش امام(ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در اراک برگزار شد.

این مسابقات با شرکت ۹ تیم داخلی و خارجی در قالب ۱۰۰ ورزشکار در اراک به مدت دو روز در دو بخش تیمی و انفرادی پیگیری شد که در نهایت در بخش انفرادی در وزن ۴۸ کیلوگرم رحمان عموزاده، شاهین خادمی و امیر خیالی مقام های اول تا سوم را کسب کردند و در وزن ۴۸ کیلوگرم مهدی ویسی، مجتبی عرفان و امیرحسام محبی مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

براساس این گزارش، در وزن ۵۱ کیلوگرم اصلانف از آذربایجان بر سکوی نخست ایستاد و کیان محمودجانلو از ایران و آسخاب آبواوو از روسیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم نیز غلامحسین حاصلی، ابوالفضل نصیرف از آذربایجان و مهدی حسین نیا از ایران به ترتیب مقام های اول تا سوم به دست آوردند و در وزن ۶۰ کیلوگرم حسین کرمی ، عرفان الهی اول و دوم شدند و فدور بالتوراوو از روسیه در جایگاه سوم ایستاد.

به گزارش مهر، در وزن ۶۵ کیلوگرم سهراب خلیلی، مهران عسگری اول و دوم شدند و انارکه سها از روسیه در جایگاه سوم ایستاد. در وزن ۷۱ کیلوگرم هادی شربینانی و محمدصادق سلمان نژاد مقام های اول و دوم را کسب کردند و اشرف اشریف از آذربایجان در جایگاه سوم ایستاد.

همچنین در وزن ۸۰ کیلوگرم محمدرضا قیاسی و محمد شهباز نژاد مقام های اول و دوم را به دست آوردند و آیدار خانالوف از روسیه در جایگاه سوم ایستاد و در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز لیواگورگیان از ارمنستان، مارات دازاگاپیروف از روسیه و سهیل یوسفی اول تا سوم شدند.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم نیز سرگئی ساراکسیان از ارمنستان، سعید حسین پور از ایران و سرگی کوزیرف از روسیه مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.