آویگدور لیبرمن امروز جمعه مدعی شد ایران حضور نیروهای خود در سوریه را کاهش داده و این به دلیل مداخله نظامی اسرائیل و همچنین مشکلات اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌های  آمریکاست که تهران با آن دست به گریبان است.

وی در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گفت: ایرانی‌ها دامنه فعالیت خود در سوریه را کاهش داده‌اند.

لیبرمن ادامه داد: ایران بندر و هیچ فرودگاهی در سوریه نساخته است اما این طرح را نیز کنار نگذاشته است. آنها مشغول مذاکره با دولت بشار اسد در خصوص ایجاد پادگان‌هایی در سوریه هستند.

وزیر جنگ اسرائیل مدعی شد: دلیل اصلی اینکه این امر متوقف شده است فعالیت مداوم و شدید ما در سوریه است.