این انفجار ابتدا در اثر آتش سوزی در بیرون یکی از مقرهای مربوط به سرایا السلام در جاده الزهرا در منطقه حی المعلمین کربلا و سپس سرایت آن به داخل انبار تسلیحات این نیرو رخ داد.

اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده اما خبرهای اولیه حاکی است این انفجار تلفات جانی در بر نداشته است.

طی ماههای گذشته این چندین بار است نقاط مختلف عراق از جمله کربلا شاهد انفجار در انبارهای مهمات و تسلیحات است.

اظهارنظرهای رسمی در ساعات اولیه این رویدادها علت وقوع آن را گرمای شدید، اتصال برق و انبارداری نادرست مهمات اعلام کرده است.