رودریگو دوترته، در یک سخنرانی تاکید کرد خواهان آن است که قبل از پایان یافتن دوره‌اش در ۲۰۲۲ از قدرت کناره گیری کند اما در عین حال نمی‌خواهد که قدرت به دست معاونش یعنی "لنی روبردو" که به شکلی جداگانه به این سمت انتخاب شده و مورد انتخاب خود او نبوده، بیفتد.

روبردو از منتقدان سیاست دوترته در راه انداختن کمپین پرخشونت علیه مجرمان موادمخدری بوده است.

دوترته در این سخنرانی گفت: در صورت متوقف شدن این سرکوب مجرمان موادمخدر، بی نظمی فیلیپین را فرا گرفته و بهتر است که یک دیکتاتور در راس امور فیلیپین قرار بگیرد.

دوترته گفت: بهتر است شما یک دیکتاتور مثل مارکوس را انتخاب کنید، این چیزی است که من پیشنهاد می‌دهم. نتیجه انتقال قدرت بر طبق قانون اساسی روبردو خواهد بود اما او نمی‌تواند کاری انجام دهد.

دوترته پیش از این نیز به خاطر تحسین از دیکتاتور مارکوس جنجال درست کرده بود. هنوز هم بسیاری از فیلیپینی‌ها از یادآوری خاطره دو دهه دیکتاتوری بی رحم او که در سال ۱۹۸۶ با یک قیام مردمی مورد حمایت ارتش سرنگون شد، آزرده خاطر می‌شوند.

در دوران دیکتاتوری او در دهه ۱۹۷۰ براساس قانون حکومت نظامی هزاران نفر دستگیر،‌ کشته، شکنجه یا ناپدید شدند.

این در حالی است که هنوز هم خانواده مارکوس در فیلیپین نفوذ سیاسی زیادی دارند و بیوه او یعنی "ایملدا" نماینده کنگره و پسرش هم نام با خود فردیناند مارکوس یک سناتور سابق بوده که در سال ۲۰۱۶ در رقابت برای پست معاونت ریاست جمهوری از روبردو باخت و یک دختر او به نام "ایمی مارکوس" نیز یکی از فرمانداران استان‌ها است.

ایمی ۶۲ ساله انتظار می‌رود که برای انتخابات سال آینده مجلس سنا کاندیدا شود و در بسیاری از مراسم‌ رودریگو دوترته در این کشور به رغم نداشتن هیچ نقشی در دولت او حضور پیدا می‌کند.

دوترته ۷۳ ساله اخیرا به خاطر سرخوردگی از فساد و موادمخدر چند بار صحبت از بازنشسته شدنش کرده و شایعاتی درباره وخامت وضع سلامتی او انتشار یافته است.

او در همین سخنرانی گفت: با توجه به جنجال مربوط به فساد اخلاقی در کلیسای کاتولیک خواهان ایجاد یک "گشایش" در داخل کشورش است تا به موجب آن قربانیان سوءاستفاده‌های کشیش‌های کاتولیک، اعمال آنها را افشا کنند.