سفارت روسیه در واشنگتن از آمریکا خواسته است که به کابوس حمل و نقل دریایی بین المللی در تنگه کرچ و دریای آزوف خاتمه دهد.

تنگه کرچ ارتباط منطقه کریمه را با روسیه قطع می کند.

آمریکا که مخالف الحاق کریمه به روسیه و خواستار بازگشت آن به اوکراین است و در همین رابطه از سال ۲۰۱۴ تاکنون انواع تحریم های اقتصادی را علیه روسیه به اجرا گذاشته است به تازگی اعلام کرده که مسکو برای ترانزیت دریایی در این منطقه مزاحمت ایجاد می کند تا اوکراین را تضعیف و بی ثبات کند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین روسیه را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده و از توقف کشتی های عبوری از این تنگه برای بازرسی خبر داده است.

سفارت روسیه در واشنگتن در مقابل پاسخ داده است که آمریکا با مطرح کردن چنین اتهامات بی اساسی، به دنبال فرافکنی از نقض حقوق بشر در داخل این کشور و متحدانش (اوکراین) است.