پایگاه خبری کمیسیون اروپا (یورو استات) از صادرات ۱۲۵ میلیون یورویی پسته ایران به اروپا در نیمه نخست ۲۰۱۸ خبر داد.

صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۰۵ میلیون یورو پسته به اروپا صادر کرده بود.

رشد ۱۹ درصدی صادرات پسته ایران به اروپا در نیمه نخست ۲۰۱۸ درحالی است که صادرات پسته آمریکا به اروپا در همین مدت یک درصد افت داشته و به ۲۲۳ میلیون یورو رسیده است.

بر این اساس، آمریکا بزرگترین صادرکننده پسته به اروپا در نیمه نخست ۲۰۱۸ بوده است و ایران حدود نصف آمریکا صادرات داشته است. آمریکا در نیمه نخست ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۹۹ میلیون یورو پسته با پوست به اروپا صادر کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۵ درصدی داشته است.

[پسته]

صادارت پسته با پوست ایران به اروپا در نیمه نخست ۲۰۱۸ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۷۸ میلیون یورو رسیده است. ایران در نیمه نخست ۲۰۱۷ بالغ بر ۷۰ میلیون یورو پسته با پوست به اروپا صادر کرده بود.

ایران در صادرات مغز پسته به اروپا از آمریکا جلوتر بوده است. در حالی که آمریکا در نیمه نخست امسال ۲۴ میلیون یورو مغز پسته به اروپا صادر کرده است رقم صادرات مغز پسته ایران به اروپا در این دوره با رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۷ میلیون یورو رسیده است. ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۳۵ میلیون یورو مغز پسته به اروپا صادر کرده بود.

آلمان، اسپانیا، یونان، ایتالیا و لیتوانی بزرگترین واردکنندگان پسته از ایران در نیمه نخست ۲۰۱۸ بوده اند.