در این نشست رهبران و مقامات ۵۱ کشور آفریقایی حضور می‌یابند.

این سفر عمر البشیر به چین در حالی صورت می‌گیرد که وی به اتهام نسل کشی در منطقه دارفور در این کشور تحت تعقیب بوده و حکم بازداشت وی از سوی دادگاه کیفری بین المللی به اتهام "کشتار جمعی و جنایات جنگی در سودان" صادر شده است.