دولت چین خواستار تنظیم یک تفاهمنامه همکاری امنیتی میان چین و افغانستان در خصوص مبارزه با تروریسم و همکاری‌های مرزی شد.

وزارت امور داخله/ کشور افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ویس احمد برمک وزیر امور داخله افغانستان در دفتر کارش با یک هیات چینی در مورد همکاری‌های مشترک امنیتی میان دو کشور دیدار و گفتگو کرده است.

هیات ۱۲ نفره چینی به ریاست آقای چینگ گوپینگ، معاون وزارت داخله چین در امور مبارزه با تروریسم روز پنجشنبه وارد کابل شد.هدف سفر این هیأت به کابل، بحث روی چگونگی مبارزه موثر با تروریسم، بخصوص در مناطق مرزی چین و افغانستان خوانده شده است.

در این دیدار آقای چینگ گوپینگ، خواستار تنظیم یک تفاهمنامه همکاری امنیتی میان چین و افغانستان در خصوص مبارزه با تروریسم و همکاری‌های مرزی گردید.

وی گفت که کشورش آماده است تا زمینه فراگیری آموزش‌های مسلکی برای افسران پلیس ملی افغانستان در چین را فراهم ساخته و در تقویت نیروهای پلیس افغانستان در امر مبارزه با تروریسم همکاری بیشتر نماید.

آقای برمک نیز در پاسخ به پیشنهادهای هیأت چینی گفت که در مبارزه با تروریسم نیاز به همکاری همه جانبه منطقه ای است و افغانستان از طرح های سازنده کشورهای منطقه در خصوص مبارزه موثر با تروریسم استقبال می‌کند و آن را در سرکوب گروه‌های تروریستی و تامین امنیت کشور و منطقه موثر می داند.

وزیر امور داخله تصریح کرد که مردم افغانستان در امر مبارزه با تروریسم قربانی های زیادی داده و جنگ تحمیلی جاری در افغانستان امنیت کل منطقه را با مشکل مواجه ساخته و لازم است که تمامی کشورهای منطقه در امر مبارزه با تروریسم با مردم افغانستان همکاری نمایند.

گفتنی است که این هیات چینی با رهبران حکومت وحدت ملی نیز دیدار کرده و بر مبارزه مشترک دو کشور علیه تروریسم تاکید کرده است.