آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در هنگام بازدید از یک منطقه مرزی میان اراضی اشغالی و لبنان گفت: ما شاهد نشست‌های مختلفی در مکان‌های گوناگون؛ در آنکارا و ژنو و مکان‌های دیگر بوده‌ایم. آنها در مورد وضعیت سوریه بعد از نبرد ادلب صحبت می‌کنند.

وی افزود: با تمامی احترامی که به همه توافق‌ها و تفاهم‌ها قائل هستیم، اما می‌گویم که این توافق‌ها در مورد سوریه برای اسرائیل الزام‌آور نیست.

لیبرمن گفت: تنها چیزی که برای ما الزام ایجاد می‌کند، منافع امنیتی اسرائیل است.