سید راضی نوری، در گفت‌وگو با ایسنا در مورد تجمع اخیر طلاب حوزه علمیه گفت: طلاب نباید آب به آسیاب دشمن بریزند. ما در برهه ای از زمان هستیم که احتیاج به یک وحدت و انسجام ملی داریم. دشمنان ما به دنبال این هستند که ببینند کجا آتش روشن شده است تا بروند بر روی آن بنزین بریزند. امروز می بینیم هنگامی که اعتراضی حتی در مورد مسائل اجتماعی - که ربطی به سیاست هم ندارد- می شود، پای منافقین، سلطنت طلبان و مجموعه کسانی که در پی براندازی نظام هستند، در میان است.

وی سخنان مقام معظم رهبری را فصل الخطاب دانست و گفت: ما اگر آتش به اختیار باشیم باید در جایی که ایشان مصلحت می داند ورود کنیم.

نماینده شوش با اشاره به موضع گیری آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی گفت: دل مقام معظم رهبری نیز از اینکه طلبه ای این حالات افراط یا تفریط را پیشه کند، خون است. ما نباید به مسائلی که دشمن را شاد می کند، دامن بزنیم. این علیه ولایت، رهبری و نظام است.

نوری در مورد شعار ناهنجار «ای آنکه مذاکره شعارت / استخر فرح در انتظارت» که در آن تجمع مطرح شد، گفت: منتقدان حق اینطور تعیین تکلیف ها را ندارند. مردم می توانند در چارچوب قانون اعتراض کنند. احترام، همفکری و عقلانیت باید بر انتقادات حاکم شود. هر چیزی که در چارچوب قانون نباشد از نظر ما مردود است و باید با آن برخورد شود.