ظریف در پیامی توئیتری اعلام کرد: «چنانچه هدف، حفظ برجام باشد، آنگاه از شهامت به خرج دادن برای عمل به تعهدات به منظور عادی سازی روابط اقتصادی ایران به جای مطرح کردن خواسته های نامربوط، هیچ گریزی نیست.»

وی افزود: «باقی ماندن به عنوان یکی از طرف ها (در برجام) برای همچنان احترام گذاشتن به توافق، در عمل و نه فقط در کلام، تنها گزینه ایران نمی باشد.»

وی همچنین تصویری از تیتر خبری را منتشر کرد که نشان دهنده تایید مجدد پایبندی ایران به برجام توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدیدی در روز پنج شنبه، بر ادامه پایبندی ایران بر تعهدات توافق هسته‌ای تاکید کرد.

این دومین گزارش فصلی آژانس از زمانی است که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش از برجام خارج می‌شود.