ژان-ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، طی سخنانی در جمع سفرای این کشور، مدعی شد: حفظ توافق هسته‌ای ایران موضوعی است که به استقلال اتحادیه اروپا مربوط می‌شود، اما ایران نیز باید خواسته‌های ما درباره برنامه‌ موشک‌های بالستیک، فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای خود پس از سال ۲۰۲۵ را بشنود.