غریب آبادی یادآور شد: در این گزارش تصریح شده است که از روز اجرای برجام، آژانس بین المللی انرژی اتمی به نظارت و راستی آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای از سوی ایران براساس مفاد برجام ادامه داده است. آژانس همچنین قادر بوده که به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در تاسیسات هسته‌ای ایران بپردازد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین اظهار داشت: این گزارش تصریح می‌کند آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ مشکلی در فرایند بازرسی‌ و دسترسی به سایت‌های مربوطه نداشته است. 

غریب آبادی تاکید کرد: این گزارش همچنین به موضوع برنامه ایران برای ساخت پیشران هسته‌ای پرداخته و اذعان می کند که ایران داده‌های مربوطه را در این خصوص در اختیار آژانس قرار داده است.

به گزارش ایرنا، گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دوازدهمین بار از زمان اجرای برجام و برای دومین بار پس از خروج آمریکا از این توافق، تائید می کند که اقدامات و فعالیت های هسته ای ایران کاملا منطبق با این توافق بین المللی است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرده است که به تمام مراکز هسته‌ای ایران که بازرسان تمایل به بازدید از آن را داشته‌اند، دسترسی داشته است.

همچنین بازرسان آژانس تایید کردند که ذخایر اورانیوم غنای پایین و آب سنگین ایران در چارچوب توافق باقی مانده است.

گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر پنجشنبه بین اعضای این نهاد توزیع شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۱۸ اردیبهشت از برجام خارج شد و اعلام کرد تحریم هایی که در چارچوب توافق هسته ای برداشته شده بود، دوباره اعمال می شود.

گزارش تازه آژانس درحالی منتشر شده است که سایر طرف های برجام با عهدشکنی آمریکا مقابله کرده اند و تلاش دارند با پایبندی به برجام آن را حفظ کنند.

اروپایی ها اعلام کرده اند که روی یک سیستم پرداخت مالی برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه کشورهایی مانند ایران کار می کنند.

گفت وگوهای هسته ای میان ایران و اعضای گروه ۱+۵ (شامل روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان) با روی کار آمدن دولت یازدهم و از نشست نیویورک در اوایل مهرماه ۱۳۹۲ کلید خورد. با تصویب «طرح اقدام مشترک» در نشست ژنو۳ نخستین گام رو به جلو در این عرصه برداشته شد. این گفت گوها اما سرانجام در سال ۹۴ به نتیجه مورد انتظار انجامید و برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام تصویب شد و سپس به اجرا درآمد.