رویترز نوشت، این بالگرد نظامی در منطقه اورومیا در کشور اتیوپی سقوط کرده است.

در این حادثه تمامی ۱۸ سرنشین بالگرد، از جمله ۱۵ سرباز ارتش و سه غیرنظامی، جان خود را از دست داده اند.

از علت این سانحه، مکان دقیق سقوط، و خسارات یا کشته های احتمالی در منطقه سقوط بالگرد اطلاعاتی در دست نیست.