افزایش قیمت ارز موجب نابسامانی قیمت‌ها و ایجاد تورم زیاد در اقتصاد کشور شده است. مردم دیگر قادر به کنترل ریسک‌هایی که از سوی نظام تصمیم‌گیری، به آن‌ها تحمیل می‌شود، نیستند.

در همین راستا محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پستی پستی در صفحه توییتر خود ضمن انتقاد از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد، تأکید کرد دولت باید از ظرفیت مردم استفاده کند تا جلوی رانت، سفارش و بی‌انضباطی مالی گرفته شود.

رضایی در توییتر نوشت:

" مردم به شما #اعتماد کردند و شما را انتخاب کردند، شما هم به مردم اعتماد داشته باشید. #مشکلات_اقتصادی با بخشنامه حل نمی‌شود، مردم را وارد کارزار کنید تا جلوی رانت، سفارش و بی‌انضباطی مالی گرفته شود."

8563806_174