سید فرید موسوی اظهار کرد: البته طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هنوز در شورای نگهبان در حال بررسی است و تبدیل به قانون نشده ولی حسب نگارش فعلی، این احکام شامل صداوسیما نیز می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق ماده واحده طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که دوم مرداد در مجلس تصویب شد، دایره بکارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود شد.