سرهنگ رستمی فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از پلمب انبار ایران خودرو ممقان به دستور مقامات قضایی خبر داده و گفته است: نیروی انتظامی شهرستان آذرشهر با هماهنگی مقامات قضایی انبار ایران خودرو را با ۸۸۰۰ خودرو تا تعیین تکلیف نهایی پلمب کرد.

هنوز جزئیات این خبر اعلام نشده و به محض اعلام، تکمیل خواهد شد.