محمد ملک محمدی، کوراش کار وزن منهای ۹۰ کیلوگرم کشورمان که یکی از  امیدهای مدال ما در این مسابقات بود با ناداوری برابر حریف افغانستانی بازنده شد تا از  دور رقابت‌ها حذف شود.

وی به نشانه اعتراض دقایقی را در وسط تاتامی نشست و بعد از  اعتراض به رای داوران با گریه تاتامی را ترک کرد.