این ائتلاف مدعی شد: گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن حاوی سفسطه هایی در خصوص عدم تسهیل کمک رسانی به مردم یمن است.

این ائتلاف ادعا افزود این گزارش منصفانه نبوده و جانبدارانه است و ما به صورت قانونی و مفصل به آن پاسخ خواهیم داد.

گزارش سازمان ملل متحد دلایل درگیری در یمن را نادیده گرفته است. همچنین گروه تحقیق این سازمان نیز پاسخ های ما را به گزارش های گمراه کننده نادیده گرفته است.

ائتلاف متجاوز سعودی مدعی شد: گزارش سازمان ملل متحد هیچ اشاره ای به نقش ایران در حمایت از حوثی ها نکرده است.

ائتلاف سعودی اعلام کرد ما گنجاندن نام سران و مسئولان کشورهای ائتلاف را در پیوست این گزارش محکوم می کنیم.